Stagelopen in stappen

Sollicitatietermen in het Engels

Nederlands / Dutch

Engels / English

Aan de eisen voldoen To meet the requirements
Aangetekend Registered
Aanhef Salutations
Accuraat Accurate / precise
Activiteiten naast het studieprogramma Extracurricular activities
Adres Address
Afstuderen To graduate
Arbeidscontract Labour agreement
Bachelor Bachelor
Bedreven in Proficient at / in
Begeleidende brief Cover letter
Besluitvaardig Decisive
Bijlage Enclosure
Blijken van geschiktheid Credentials
Briefhoofd Letterhead
Briefpapier Stationary
Burgerlijke staat Marital status
Competenties Competences
CV C.V.
Eervolle vermeldingen Honors
(huidige) functie (present) position
Geachte heer, mevrouw Dear Sir / Madam
Geboortedatum Date of birth
Geboorteplaats Place of birth
Geslacht sex
Goedkeuring appraisal
Hbo University of professional education
Hbo-diploma Higher professional education diploma
Hoogachtend Yours faithfully (UK) / Sincerely yours (USA)
In antwoord op In reply to
Lijst met studieresultaten Transcript (of records)
MA Master of Arts
MSc Master of Science
Nationaliteit Nationality
Open sollicitatiebrief Direct letter of application / consolicited letter of application
Opleidingen Education
Opzeggen To give notice
Opzegtermijn Period of notice
p/a c/o (care of)
Per expresse Express (delivery)
Personalia Identification
Postcode zip code
Referent referee
Referenties references
Scriptie thesis
Secundaire arbeidsvoorwaarden Fringe benefits
Sollicitatie application
Sollicitatiebrief Application letter
Sollicitatieformulier Application form
Sollicitatiegesprek interview
Solliciteren naar Apply for
Stage (student trainee) (work)placement (UK)/ internship (VS)
Stagevergoeding Remuneration
Studentenclub disco
Studie Degree programme
Spreekvaardigheid Oral proficiency
Ter attentie van For the attention of
Vaardigheden Special skills
Vertrouwelijk Confidential
Vwo Pre-university education