Stagelopen in stappen
   

  Stageplan Masterstage

      

  Stagegever:

  Datum:

  30-03-2013

   


   

  Persoonlijke gegevens stagiair:

  Naam:

  Adres:

  Postcode & Woonplaats:

  Tel. nr.: 0627666666

  Jeanet Maes

  Jan Pieter Douweslaan 211

  9712 JP Groningen

  E-mail : maes_jeanet@yahoo.com

   


   

  Stagedocent:

  Naam: Petra Jansen

  Opleiding: Cultuur en Media

   


   

  Stagegever:

  Naam:

  Adres:

  Postcode & Woonplaats:

  Tel.nr.: 072 998877

  Fonds voor het Toneel

  Koningin Wilhelminalaan 30

  2595 ZE Scheveningen

   


   

  Begeleider namens de stagegever:

  Naam:

  Functie:

  Tel.nr.: 072 998878

  Kees Zwarteveld

  Secretaris

  E-mail: k.zwarteveld@ft.nl

   


  Periode:

  Start: 4 april 2013 Einde: 1 juli 2013

   


   

  Korte omschrijving van de organisatie en/of sector waartoe de stagegever behoort
  Het Fonds Toneel is een cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele toneelkunst.
  Het gaat het Fonds daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord, welke zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en raakt. Het Fonds wil de taal van de makers spreken, relaties aangaan op inhoudelijk niveau en gerespecteerd worden als deskundige gesprekspartner.

   


   

  Stageopdracht/ globale omschrijving van de inhoud van de stage

  Circustoneel (ook wel 'het nieuwe circus') groeit. Op Europees niveau bestaat een circuit van makers, gezelschappen, producenten, artiesten en circuscentra, waarbinnen het genre zich ontwikkelt tot een veelzijdige discipline binnen de theaterkunsten. Circustoneel is een mix van straattheater, dans, pantomime en toneel. Het is een internationaal georiënteerde en relatief onafhankelijke en zelfredzame sector. In Nederland is ook sprake van een ontwikkeling in het circustheater: er zijn gespecialiseerde festivals, twee professionele opleidingen, een circuswerkplaats et cetera. Toch bestaat het idee dat er in Nederland relatie weinig wordt geproduceerd en dat hier de plekken ook voor ontbreken. Dat kan ertoe leiden dat getalenteerde afgestudeerden van de opleidingen naar het buitenland vertrekken en dat het aanbod op Nederlandse podia vooral uit het buitenland wordt geïmporteerd. Beide effecten kunnen leiden tot een gat tussen de opleidingen en het professionele aanbod.

  De opdracht dient ervoor te zorgen beter zicht te krijgen op het circustoneel in Nederland en op de knelpunten en kansen. Dit zicht is zowel voor het Fonds van belang, als voor de sector zelf. Om hier een goed beeld van te krijgen wordt tijdens het onderzoek gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

  1. Wat is circustoneel in Nederland en Europa? Wat hoort er wel/niet bij?
  2. Wie zijn de actoren in het veld van circustoneel?
   • Waar liggen knelpunten en sterke punten?
   • Hoe is het circustoneel gepositioneerd binnen de Nederlandse Toneelkunst?
   • Hoe is het circustoneel gepositioneerd binnen het Europese circustoneelcircuit?
  3. Wat zijn opvallende kenmerken van het Nederlandse circustoneel in vergelijking met (enkele) omringende landen?
  4. Wat zijn kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden voor circustoneel in Nederland?
  5. Welke acties kunnen partijen in het veld (waaronder het Fonds) uitvoeren om circustoneel te ondersteunen in de artistieke en professionele/'commerciële' ontwikkeling?

   


   

  Tijdpad van de specifieke taken die tijdens de stage zullen worden uitgevoerd (incl. eventuele niet-opdrachtgebonden taken.
   

  De stage bedraagt 280 uren (10 ECTS). Deze worden verdeeld over de maanden april, mei en juni (circa 3 werkdagen per week).

   

  Fase

  Resultaat / doel

  Activiteiten

  Oriëntatiefase

  Week 1 (4-8 april)

  Plan van aanpak

  1. Gesprek stagebegeleider

  2. Gesprek directeur circustoneel

  3. Afronden Plan van Aanpak

  4. Materiaal opvragen/ verzamelen

  Oriëntatiefase

  Week 2 (11-15 april)

  Rondleiding en introductie, inlezen in de thema’s

  5. Met wie praten - afspraken maken?

  6. Wat wil je van wie weten?

  7. Waar moet mapping aan voldoen?

  Onderzoeksfase

  Week 3 (18-22 april)

  Deelvraag 1

  8. Materiaal lezen

  9. Interviews

  Onderzoeksfase

  Week 4 (25-29 april)

  Deelvraag 1

  10. Interviews

  11. Beantwoorden vraag

  Onderzoeksfase

  Week 5 (2-6 mei)

  Deelvraag 2

  12. Rotterdam Circusstad

  13. Mapping maken in aantallen

  14. Opvragen verdere informatie

  Onderzoeksfase

  Week 6 (9-13 mei)

  Deelvraag 2

  15. Opvragen verdere informatie

  16. Mapping andere podiumkunsten zoeken

  17. Mapping afronden

  Onderzoeksfase

  Week 7 (16-20 mei)

  Deelvraag 2

  18. Vergelijken andere podiumkunsten

  19. Mapping buitenland zoeken

  Onderzoeksfase

  Week 8 (23-27 mei)

  Deelvraag 3

  20. Mapping vergelijken

  21. Materiaal buitenland lezen

  Onderzoeksfase

  Week 9 (30-3 juni)

  Deelvraag 3

  22. Definitie vergelijken

  23. Inhoudelijk vergelijken

  Hemelvaart: NJF

  Onderzoeksfase

  Week 10 (6-10 juni)

  Deelvraag 4

  24. Analyse van de kansen voor circustheater

  Onderzoeksfase

  Week 11 (13-17 juni)

  Deelvraag 5

  25. Welke partijen kunnen ondersteunen?

  26. Inlezen in partijen

  27. Kernpunten ondersteunen

  Invoeringsfase

  Week 12 (20-24 juni)

  Tot een geheel maken

   

  Reserve

  28. Afronden deelvragen

  Invoeringsfase

  Week 13 (27-1 juli)

  Afsluiting

  29. Conclusies

   


  Leerdoelen (learning outcomes) met te verwerven competenties

  1. Studente kan relevante literatuur verzamelen over een actueel vraagstuk en kan uitleggen wat de stand van zaken is binnen het wetenschappelijk discours met betrekking tot dit vraagstuk en kan zich hierover een oordeel vormen.
  2. Studente kan een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek uitvoeren.
  3. Studente krijgt inzicht in het Fonds Toneel en het kunstenbeleid.

    


   

  Aard en frequentie van de begeleiding door de stagegever

   

  Er is afgesproken om iedere oneven week de stand van zaken te bespreken. Verder is de stagebegeleider bij het Fonds altijd bereikbaar voor vragen.

   


   

  Aard en frequentie van de begeleiding door de stagedocent

   

  Begeleiding vindt voornamelijk plaats via e-mail. Aan het begin van de stageperiode wordt het plan van aanpak besproken, en aan het eind de uitkomsten. Tussentijds kan gemaild worden bij onduidelijkheden.